Zásady ochrany osobních údajů a cookies

Na této stránce naleznete přehled hlavních principů ochrany osobních údajů a informací o cookies. 

Kdo zpracovává Vaše údaje?
GODS, s r.o. IČ: 45787956 Šenovská 567/43, Ďáblice, 182 00 Praha 8 vedená u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 17311

Jaké Vaše osobní údaje zpracováváme?
Zpracováváme pouze osobní údaje, které nám poskytujete v souvislosti s využíváním našich služeb (např. e-mail při účasti v soutěži nebo soubory cookies 

Proč Vaše osobní údaje zpracováváme?
Hlavním důvodem je, abychom Vám mohli poskytovat služby, o které jste projevili zájem, a abychom mohli zajistit a zvyšovat bezpečnost našich služeb. Dále údaje využíváme za účelem provádění analýz a měření.

Kdo všechno bude mít k Vašim údajům přístup?
Ochrana Vašich dat je naší prioritou, a tak data sdílíme ve specifických případech, mezi kterými jsou zejména:

 • Třetí strany, kterým poskytujeme údaje za účelem analýzy návštěvnosti našich webů;
 • Provozovatelé služeb, kteří pro nás zajišťují technický provoz
 • Společnosti a osoby, které Vám doručují výhry či dárky

Co jsou cookies?
Jsou to malé textové soubory, které vzniknou při návštěvě webové stránky a využívají se jako standardní nástroj pro ukládání informací o tom, jak jsou naše stránky využívány. Soubory cookie jsou důležité. Bez nich by procházení webu bylo mnohem složitější.

Některé cookies jsou řízeny třetími stranami (např. Google Analytics pro analýzu návštěvnosti dané konkrétní webové stránky) a my nemáme přístup ke čtení nebo zápisu těchto údajů.

Vy jako uživatelé máte možnost používání cookies odmítnout.

Standardní webové prohlížeče (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome apod.) podporují nastavení cookies. V nastavení prohlížečů můžete jednotlivé cookie ručně mazat, blokovat či kompletně zakázat jejich použití. Můžete je také blokovat nebo povolit jen pro jednotlivé internetové stránky. Pro detailnější informace prosím použijte nápovědu Vašeho prohlížeče.

Možnosti nastavení správy cookies v rámci nejčastěji používaných prohlížečů naleznete níže:
Chrome: zde
Edge: zde
Internet Explorer: zde
Firefox: zde

Pokud bude mít Váš prohlížeč použití cookies povoleno, budeme vycházet z toho, že souhlasíte s využíváním cookies souhlasíte.

Jak dlouho Vaše údaje zpracováváme?
Vaše údaje budeme zpracovávat po celou dobu využívání našich služeb a následně po dobu přiměřenou k ochraně našich práv, uplatnění nároků z vadného plnění či odpovědnosti za způsobenou škodu.

Jak jsou mé osobní údaje zabezpečeny?
Všechny poskytnuté osobní údaje, jsou zabezpečeny standardními postupy, systémy a technologiemi, které průběžně kontrolujeme a vylepšujeme.

Jak a kdy můžete svůj souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat?
Váš souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli bezplatně odvolat, a to prostřednictvím zaslání emailové zprávy na adresu info@applikace.cz. Odvolání souhlasu nemá vliv na zpracování osobních údajů, které zpracováváme na jiném právním základu, než je souhlas (tj. zejména je-li zpracování nezbytné pro splnění smlouvy, apod)

Jaká práva máte v souvislosti s ochranou osobních údajů?
Ve vztahu k Vašim osobním údajům máte zejména následující práva:

 • právo svůj souhlas kdykoli odvolat;
 • právo osobní údaje opravit či doplnit;
 • právo požadovat omezení zpracování;
 • právo vznést námitku či stížnost proti zpracování v určitých případech;
 • právo požadovat přenesení údajů;
 • právo na přístup k osobním údajům;
 • právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů v určitých případech;
 • právo na výmaz osobních údajů (právo být „zapomenut“) v určitých případech; a
 • další práva stanovená v zákoně o ochraně osobních údajů a v obecném nařízení o ochraně osobních údajů č. 2016/679 po nabytí jeho účinnosti.


Jak nás můžete kontaktovat?
V případě jakéhokoli dotazu na ochranu osobních údajů či odvolání souhlasu s dalším zpracováním Vašich osobních údajů prosím využijte e-mailové adresy info@applikace.cz