Flipboard: Your News Magazine

Vyberete si témata a odkazy, které Vás zajímají, a Flipboard z nich bude automaticky přinášet všechny novinky a navíc je uloží do paměti, takže si je budete moci přečíst, i když nejste online. Z vybraných článků si pak můžete sestavit vlastní magazín a ten pak sdílet s ostatními uživateli. Případně naopak můžete pravidelně sledovat magazíny někoho jiného.

Chci posílat výběr
nejlepších článků na e-mail