Kapesní lékař

Mobilní aplikace Kapesní lékař je zdravotní rádce, kterého má jeho uživatel vždy u sebe v mobilním telefonu nebo tabletu. Pomoct druhému při život ohrožující příhodě by měl umět každý dospělý člověk. Praxe však často ukazuje, že tomu tak bohužel není. Nejistota zapříčiněná neznalostí pak vede k tomu, že se poskytnout pomoc obáváme. Nejen pro tyto situace vznikla mobilní aplikace Kapesní lékař, která obsahuje aktuální, ověřené a doporučené postupy v situacích ohrožujících lidské zdraví. V současné době aplikace obsahuje již více než 100 oblastí, přes 380 symptomů a 1 590 diagnóz.

Chci posílat výběr
nejlepších článků na e-mail