Vzorce vzorečky

Aplikace pracuje off-line bez připojení k internetu a umožňuje zobrazit stránky české Wikipedie obsahující: - Algebra, Množiny, Logaritmus - Předpony SI a jejich hodnoty( tera, giga, kilo, mili, mikro, nano, piko .... ) - Jednotky SI ( metr, kilogram, Watt, Kelvin ... ) - Plocha, Objem, Povrch (základní vzorce nejpoužívanější) - Elektro, Kondenzátor, Mechanika, Tlak, Objem těles, Obsah těles, Obvod, Válec, Koule, Kužel, Jehlan - Elipsa, Pythagorova věta, Goniometrie, Sinová věta, Kosinová věta, Tangentová věta a další!

Chci posílat výběr
nejlepších článků na e-mail