SmartMaps Navigator

Mapová a navigační aplikace nabízející jedinečnou kombinaci rastrových mapových podkladů spolu s hlasovou navigací po naplánované trase. Po stažení je třeba dokončit instalaci v aplikaci! Hlavními funkcemi jsou: plánování tras po silnicích, cyklistických a turistických stezkách. Vizuální a hlasová navigace. Online mapy, offline mapy, PC Manager - rozšíření pro stolní počítače, lokalizace v mapě, hledání adres s číslem popisným i orientačním a navádění na cíl.

Chci posílat výběr
nejlepších článků na e-mail