Světluška

Tedy těm z nás, co vidí jen velmi špatně nebo vůbec. Díky mobilní aplikaci tak můžete pomoci rozsvítit Českou republiku. Aplikace vygeneruje dárcovskou SMS v hodnotě 30 Kč, z čehož nadace obdrží 28,50 Kč. Díky aplikaci vidíte, na co přispíváte. Jednou je to vodící pes, jindy zase učebnice v Braillově písmu. Nechybí ani příběhy jednotlivých lidí a hlavně dětí, kterým vaše peníze pomáhají. A navíc pomůžete doopravdy rozzářit republiku. Ta je zahalena do tmy, ale každý dar je zaznamenán a na vybraném místě rozsvítí malé světýlko. Čím víc darů bude, tím bude naše zemička víc vidět.

Chci posílat výběr
nejlepších článků na e-mail