iKatastr

Mapa a informace z katastru nemovitostí dostupná přímo v terénu podle polohy GPS. Aplikace umožňuje zobrazovat nejen katastrální mapy, ale i jiné mapové podklady jako např. letecké snímky, chráněné zóny nebo kontaminovaná území a informace z katastru nemovitosti jako čísla popisná a čísla parcel. K dispozici jsou také záplavové oblasti pro 5, 20 a 100 letou vodu a mapa oblastí zasažených povodní v roce 2006. Podpora komunikace s portálem www.ikatastr.cz

Chci posílat výběr
nejlepších článků na e-mail