PoNaK

Přišli jste do knihovny a je zavřeno? Není problém, na telefonu si dnes přečtete téměř vše. I archivní záležitosti! V aplikaci najdete na 30 digitalizovaných historických děl, která ve skutečnosti můžete vidět jen výjimečně. Jedná se o knihy, rukopisy, cestopisy, historické mapy i barokní grafiky.Bohužel, je škoda, že se stejná péče, s jakou se digitalizovaly staré knihy, nebyla věnována i aplikaci.

Chci posílat výběr
nejlepších článků na e-mail