Travel Voice Translator Linguatec

Z komunikace s obyvateli jiných zemí je většina z nás vystrašená, protože nezná jejich řeč ani nemá natolik procvičený jeden z mezinárodních jazyků. Autoři aplikací o tom ví a běží na pomoc s překladači, které v reálném čase překládají vaše věty. Jednou z nejpraktičtějších je Travel Voice Translator Linguatec, která zvládá tlumočení z pětašedesáti jazyků a dokonce umí rozpoznat třiatřicet mluvených jazyků (včetně češtiny) a rovnou je překládat. Časté dotazy a fráze je možné uložit do speciálních adresářů a pustit je nic netušícímu cizinci během pár sekund.

Chci posílat výběr
nejlepších článků na e-mail